Detta får barnen med sig

 • Trygghet
 • Glädje
 • Empati
 • Bra språk
 • Fina minnen
 • Miljötänk – hållbar utveckling
 • God självkänsla
 • Självständighet
 • Nyfikenhet på lärandet
 • Nyfikenhet på livet
 • Rättvisetänk
 • Goda matvanor
 • Respektfullhet
 • Känner att just jag fått tid/uppmärksamhet
 • Duger som jag är-känsla
 • Hänsynstagande
 • Ansvarstagande
 • Social kompetens
 • Vänta på sin tur
 • Trafikvett
 • Säkerhetstänk
 • Lära sig kompromissa
 • Kärleksbudskapet
 • Känna delaktighet
 • Solidaritetstänk
 • Lära känna naturen
 • God kondition
 • Våga ta för sig
 • Rädd om naturen
 • Kreativt tänkande
 • Människors lika värde
 • Klara av konflikthantering
 • Goda förebilder
 • Självförtroende
 • Våga säga nej
 • Klara av motgångar
 • God motorik
 • Ta egna initiativ
 • En öppen famn för livet
 • Förståelse för hur allt på jorden hänger ihop

Jag vill ge barnen: GOD OMSORG, FOSTRAN, LÄRANDE FÖR LIVET