Verksamheten

Mina mål

  • Att barnen skall känna glädje, trygghet och delaktighet hos mig.
  • Att barnen skall bli självständiga och tro på sig själva.
  • Att barnen blir bra kompisar och känner att de duger precis som de är oavsett ålder, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identiteter el uttryck, religion, etnisk tillhörighet och funktionshinder.
  • Att barnen uppskattar att vara ute i naturen och röra på sig.

 

Rörelse & Natur

Med min erfarenhet av att jobba utomhus när vädret tillåter det, har jag sett att mina dagbarn:

  • Får bättre grovmotorik och blir mer vältränade.
  • Blir fysiskt trötta och inte psykiskt trötta p.g.a. hög ljudnivå.
  • Får mindre infektioner och spridningsrisk vid t.ex. mask, löss, förkylning minimeras.
  • Alla springiga ben och glada röster får sin naturliga plats.

Om du tycker detta verkar intressant för Ditt barn och Dig, fråga efter Helenas minidagis i Nåntuna!